Index- och Aktieindexobligationer, Strukturerade produkter

Denni Wiss

Detta finansiella instrument har många olika namn. Vi skall titta lite närmare på vad detta egentligen är och hur de fungerar.

Vi står inför en mycket svårbedömd börs. Vissa tror att börsen kommer att stiga, andra är mer pessimistiska. Det faktum att börsläget är så pass svårbedömt, kommer banker och fondkommissionärer som ger ut Strukturerade produkter till godo.

De första, på den tiden kallade Aktieindexobligationer gavs ut de första åren på 90- talet. Idag ä nysparande i Strukturerade produkter större än nysparande i fonder och växer för var dag som går. Varför? Jag skall här förklara och ge min syn på detta.

Detta finansiella instrument har ett inbyggt skydd om den marknad Du väljer att placera i. Vi tar som exempel Kina. Om Kinas börser faller, så landar Du mjukt. Detta till skillnad mot t.ex. fonder och aktier som kan sjunka mycket djupt vid svårt kursfall och där inget inbyggt skydd finns.

procentStrukturerade produkter består av två delar: En del, den största är en obligation som ger fastställd ränta på fastställd tid. Vanligast är två till fem år. Ponera att obligationen ger 5 % per år i tre år, då får man en ränta på totalt ca 15 %. Vid köp av en Strukturerad produkt för 100 000 kr kommer då priset för obligationen vara ca. 85 000 kr. För de resterande ca 15 000 kr köps en option på det index man tror kommer att växa mest eller ha möjlighet till god avkastning de närmaste tre åren. Det är således optionen som skapar vinsten. Obligationen sörjer bara för att betala tillbaka det investerade beloppet 100 000 kr. Med denna typ av produkt har man skapat möjlighet att få del av högriskmarknader utan att riskera sitt kapital. Skulle den marknad som man tror på falla, t.ex. Kina som i exemplet ovan, så riskerar man endast att bli utan den ränta som banken skulle gett om kapitalet varit placerade på ett bankkonto.

Alltså, det är optionen som ”drar” när underliggande index går upp. Du kanske tänker, då vill jag ha mer option och kanske öka min risk lite grann. De flesta emmitenter erbjuder så kallad överkurs. Detta innebär att Du får mer option som ökar avkastningen om indexet stiger. För en Strukturerad produkt med överkurs betalar man ett höger pris, oftast c:a 110 000 kr. Garantin på slutdagen är lika fullt 100 000 kr. Med detta ökas risken en aning att jämföra med fonder och aktier, men i gengäld får man betydligt högre avkastning om underliggande index stiger eftersom det finns mer option som ger avkastning.

En mängd olika strukturerade produkter erbjuds av banker och fondkommissionärer. Allteftersom tiderna förändras försöker den seriösa banken eller fondkommissionären att skapa produkter som har goda förutsättningar att växa under de närmaste åren eller under produktens löptid. Man bör se upp med vad man köper och på hur produkten arbetar. En mängd olika skillnader i villkor finns mellan de olika emmitenterna. För det första bör man bilda sig en uppfattning om hur världen i stort ser ut. Kommer det varningssignaler från banker, börser eller verkar allt frid och fröjd? Är det som nu (slutet av september) mycket svårbedömt om börsen i Sverige och världen över kommer att stiga, sjunka eller gå sidledes? Något som kommit starkt under sensommaren och hösten är, Strukturerade produkter som har marknadsneutral strategi d.v.s. den kan ge avkastning både vid kursuppgång och vid kursfall. Denna typ av Strukturerad produkt är något man bör överväga att ha som bas i sin portfölj i dessa orostider. Det finns även andra Strukturerade produkter som viktar om inom några olika marknader och ger mest i den eller de marknader som utvecklats bäst.

Några saker att undersöka extra noga. Spring nu inte till närmaste bank eller fondkommissionär och köp Strukturerade produkter innan Du undersökt dess villkor noga. Det skiljer sig nämligen mycket i villkoren fån emmitent till annan. När Du väl bestämt Dig för någon eller helst några olika produkter med fokus på bredd och tillväxt börjar det svåra. Nämligen att jämföra dessa vilket inte är hel lätt. Du bör rådgöra med en opartiska rådgivare som kan lotsa Dig genom denna djungel av villkor och erbjudanden. Rätt vald placering kan ge mycket god avkastning även om börsen faller.

Kapitalförsäkring. Köper man strukturerade produkterna genom en kapitalförsäkring, beskattas inte vinsten. Det finns inget redovisningskrav av innehavet och inte heller för de transaktionerna som gjorts i kapitalförsäkring.

Denni Wiss

Sthlm +46 (8) 22 13 30
Spanien +34 952 77 17 97

Comments are closed.

Copyright© 2009 - 2021 Factum Nordica | Design SEO Traffic
preload preload preload