Kan man lita på banken?

Denni Wiss

Banker har varit en aktiv del av Sveriges framgångssaga. Sverige har haft erkänt skickliga banker som varit oersättliga för Sveriges industrier och befolkning. Men våra banker är bra men inte ofelbara. Under bankkrisen så slarvade bankerna bort långt mer än vad alla bankrånare i Sverige stulit genom tiderna. Även under börsyrans år var rådgivningen som gavs kanske inte av den bästa kvalitén. Just därför har det stiftats nya lagar om placeringsrådgivning och försäkringsförmedling.

Här kan man lita på bankerna. De följer lagen. Men vad säger lagen?

trustBankens skyldigheter är dina rättigheter

Lagstiftningen gör rådgivarens ansvar tydligt. Banken kan vara skadeståndsskyldig men dock längst 10 år efter rådgivningstillfället. Lagen kräver också att rådgivaren har den kompetens som uppgiften kräver. Rådgivaren är ålagd att avråda från olämpliga placeringar. All rådgivning ska dokumenteras råd och ges dig snarast möjligt.

Allt rådgivaren säger är inte rådgivning. Lagstiftning skiljer på allmän information och rådgivning. Rådgivningen ska vara riktad och anpassad till dig. Att dela ut en broschyr och be er titta på den är inte rådgivning, det är marknadsföring. Att dela ut samma broschyr med orden ”den här passar er i er situation”, det är rådgivning. Var går gränsen?

Gör det lätt för er själva och banken. Se allt som rådgivaren säger som marknadsföring och kräva att råden är skriftliga. Då uppstår inte missförstånd.

Bankens roll som rådgivare

Banken ska tjäna pengar åt sina ägare. Rådgivningen är bara ett redskap för detta syfte. Det är egentligen en självklarhet men den får konsekvenser för hur vi bör se på de råd vi får. Man kan fråga sig om banken kommer att rekommendera placeringar eller sparprodukter som de inte tjänar pengar på? Man kan nog inte vänta sig att banken ska bortse från sina egna intressen.

Alla banker kan inte samtidigt vara bästa på allt. Vi kan därför inte räkna med att få den placering som passar oss bäst när vi går till en bank, även om det är husbanken. För att hitta det bästa sparandet är det bäst att se det som en upphandling.

Upphandling

När man ser över sina placeringar bör man göra som när man överväger att köpa en bil eller hus. Gör en upphandling, eller ännu hellre, låt någon oberoende ochopartisk fackman göra det. Om ni låter oberoende placeringsrådgivare och försäkringsförmedlare hjälpa er, så sätt krav på dem. Be dem ta fram flera förslag som passar er och presentera dem skriftligt. Det kan bli komplicerat men det är deras uppgift att göra det komplicerade begripligt. Kan de inte det, avfärda dem. Fråga också hur mycket de själva de tjänar på förslagen. Lagen tvingar dem att svara. Får ni inget svar, avfärda dem. Ni har all rätt i världen att sätta krav. Banker, placeringsrådgivare och försäkringsförmedlare tjänar alla pengar på ert sparande. Rätt utnyttjade är de värda sina pengar men låt dem jobba för det.

Factum Nordica – För ett rikare Liv

Denni Wiss

08- 514 842 40

08- 22 13 30

Comments are closed.

Copyright© 2009 - 2021 Factum Nordica | Design SEO Traffic
preload preload preload