Välkommen till Factum Nordica

Här hittar du  marknadens mest träffsäkra lösningar för ditt sparande och dina placeringar.

Vi ser till att

  • ditt sparande och pensionskaptial växer
  • trygga efterlevnadsskyddet om någon avlider
  • ta fram bästa kapitaldepån för dig
  • att du inte betalar onödig mycket skatt
  • du undkommer arvsskatt på fastigheter i Spanien

Oberoende

Vi är oberoende rådgivare. Det betyder att vi inte är bundna till egna produkter. Vi följer noga utvecklingen och har tillgång till alla på marknaden förekommande fondbolag, fondkommissionärer och försäkringsbolag, både svenska och utländska.

Att anlita oss är oftast mer kostnadseffektivt än att ta kontakt med den egna banken som endast marknadsför sina egna produkter.

Du kan också vända dig till Svensk PensionsService

Välkommen att kontakta oss

Copyright© 2009 - 2022 Factum Nordica | Design SEO Traffic
preload preload preload