Spanien

En av våra specialiteter är skattebesparande arvslösningar för skandinaver som äger fastigheter i Spanien.

Bouppteckning , arvsskifte och omregistrering av egendom som finns i Spanien och som utgör kvarlåtenskap efter svensk medborgare innebär ofta en komplicerad procedur. Dessutom tillämpar man olika regler i olika delar av landet. Efterlevande kan tvingas betala upp till 80 % i arvsskatt om arvskifte inte planeras i tid. Om arvsskatten inte betalas inom sex månader efter dödsfallet påförs straffavgifter.

Vi erbjuder och koordinerar marknadens bästa arvslösningar i Spanien.

Kontakta oss för mer information!

Copyright© 2009 - 2020 Factum Nordica | Design SEO Traffic
preload preload preload