penningpungPlacering

Hur får man kapitalet att växa? De grundläggande faktorerna är tillgång och efterfrågan!  Att investera i expansiva regioner och branscher! Men ska jag välja aktier eller fonder? Vilken typ? Kanske fastigheter? Eller ädelmetaller?

Hur pengar placeras för att växa är en avvägning mellan

  • Risk
  • Kostnad
  • Avkastning
  • Tillgänglighet

Vilken placering Du bör välja, och hur fördelningen sker, beror på riskprofil, livssituation, tidshorisont och annat.

Factum Nordica kan marknaden och alternativen. Vi utvärderar våra kunders placeringar och tillsammans tar vi fram en optimal placeringsmix, anpassad efter Ditt behov och Din situation. Du får hjälp med att hålla placeringarna aktuella genom regelbundna uppföljningar.

Målet är i varje läge att skapa högsta möjliga avkastning till lägsta möjliga kostnad.

Kontakta oss

Copyright© 2009 - 2020 Factum Nordica | Design SEO Traffic
preload preload preload