Kundstöd

Våra medarbetare är engagerade, kundorienterade och professionella.
Vi erbjuder en kontinuerlig och nära relation till våra kunder. Lyft luren och vi finns där för dig.

Om det skulle uppstå en situation där du inte är nöjd med vår rådgivning eller rådgivare kan du vända dig till vår VD, Denni Wiss.
Tfn: 08-22 13 30

Om du vill gå vidare kan du vända dig till exempelvis Konsumenternas försäkringsbyrå eller Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Copyright© 2009 - 2020 Factum Nordica | Design SEO Traffic
preload preload preload